Kemisektorns förhandlare hos riksförlikningsmannen på onsdagen

Förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Kemiindustrin rf. om kollektivavtal för kemibranscherna har avslutats utan att man kommit fram till ett förhandlignsresultat. Parterna kom inte överens om en tidpunkt för att återuppta förhandlingarna.

Riksförliknignsman Vuokko Piekkala har bjudit in parterna till förlikning onsdagen 21.1 klockan 9.00.

– Den svåraste frågan i sammanhanget  har varit de 24 talkotimmar som infördes i samband med konkurrenskraftsavtalet. Vi har inte en gemensam uppfattning om dem och därför befinner vi oss i den här situationen, säger Toni Laiho, sektorchef för kemisektorn vid Industrifacket.

Toni Laiho, sektorchef för kemisektorn på Industrifackets styrelsemöte 4.1. Till vänster Jyrki Alapartanen, sektorchef för trävarusektorn.