Plåt- och industriisoleringsbranschen har nått ett avtal – löneförhöjning 3,3 %

Industrifacket har godkänt förhandlingsresultatet för plåt- och industriisoleringsbranschen. Det nya kollektivavtalet innehåller inga oavlönade arbetstimmar (kiky.) Löneförhöjningarna följer teknologiindustrins kollektivavtal, det vill säga 3,3 procent under två år.

Löneförhöjningar

Under det första året höjs lönerna med 1,3 procent.  Löneförhöjningarna avtalas lokalt på arbetsplatserna. Det gäller lönegranskningens utföringssätt, tidpunkt och storlek. Det lokala avtalet ska huvudförtroendemannen ingå senast 14.2.2020

I fall man inte når en överenskommelse som fungerar som botten för ett lokalt avtal, höjs lönerna genom en allmänhöjning med 1,3 procent senast 1.3.2020.

Även för år 2021 avtalas det lokalt om löneuppgörelsen. I fall man inte kommer fram till ett lokalt avtal höjs lönerna med en allmänhöjning på 1,4 procent senast 1.2.2021 eller den från början av löneutbetalningsperioden.

Dessutom höjer arbetsgivaren lönerna efter löneförhöjningarna år 2020 med 0,6 procent. Det rör sig om en företags- eller arbetsplatsspecifik höjning. Arbetsgivaren delar ut löneförhöjningarna enligt anvisningar från förbunden 1.2.2021.

Lönetabeller, tillägg och övriga ersättningar höjs 1.3.2020 1,3 procent och 1.3.2021 2,0 procent.

Vilka förändringar för avtalet med sig? 

Utbetalningen av de så kallade ”pekkasdagarna” förändras så att betalningen i regel sker då när den lediga perioden tas ut. Det här är förfaringssättet om man inte lokalt avtalat om ett annat. I samband med överenskommelsen  får arbetsgivaren direktionsrätt att flytta över dagarna över årsskiftet så att de ska tas ut senast  i slutet av mars.

Endast sådana dagar som inte betalats ut till arbetstagaren kan flyttas.

Gällande söndagstilägg förändras avtalet på så sätt att huvudförtroendemannen kan lokalt avtala om storlek och utbetalning av söndagstillägg.

I framtiden kan man även avtala om att komma på jobb om en söckenhelg infaller på en tisdag, onsdag eller torsdag. I så fall får arbetstagaren söckenhelgsersättning samt lön för utfört arbete, men inte söndagstillägg.    Ledigheten kan flyttas till en annandag under veckan i fråga.

Sjukfrånvaro efter egen anmälan

Avtalet innehåller också en skrivelse om att införa sjukfrånvaro i högst tre dygn efter egen anmälan. Förfarandet förutsätter ett lokalt avtal.

Det nya avtalet innebär också att förtroendemannen hädanefter efter måste förses med minst fyra timmar för att utföra sitt förtroendeuppdrag under en tidsperiod på fyra veckor.

En ändring i avtalet om uppsägningsskyddet infördes gällande avslutandet av ett anställning för en permitterad arbetstagare. Det gäller punkten om avdrag i lönen för uppsägningstiden i fall inkomster förvärvats på annat håll.

Inom branchen införs också ett fösök med arbetstiden efter modell från teknologiindustrin.