Resultat i förhandlingarna om nytt kollektivavtal för landsbygdsnäringarna

Förhandlingarna om ett kollektivavtal för de så kallade landsbygdsnäringarna har resulterat i ett förhandlingsresultat. Industrifackets sektor för specialbranscher förhandlar för landsbygdsnäringarna samt trädgårds-, grön- och miljöbyggnadsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Förhandlingsresultatet motsvarar de mål Industrifacket lade fram inför förhandlingsomgången. Förbundets beslutsfattande organ behandlar förhandlingsresultatet.

Runt 1 200 medlemmar i Industrifacket jobbar i branscherna.