Riksförlikningsmannen flyttar fram strejken i kemiindustrin

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala har meddelat att strejken inom kemibranschen flyttas fram med två veckor. Strejken skulle urssprunligen inledas måndagen 27.1.

Det innebär att strejken börjar 10.2.2020.

Förlikningsförfarandet för kollektivavtalen inom kemisektorn fortsätter på fredagen den 24 januari.

Enligt riksförlikningsmanne är orsaken bakom beslutet att man vill ha mer tid för förlikning och försök till att komma fram till ett förhandlignsresultat.

Arbetsminister Tuula Haatainen har bekräftat senareläggandet av strejken.

Beslutet gäller inte för strejken i den mekaniska skogsindustrin där strejken inleds 27.1.