”Slut på kiky-talkotimmarna” – Industrifacket godkände avtalet för teknologisektorn

Industrifackets styrelse har godkänt förhandlingsresultatet som ett nytt kollektivavtal för teknologiindustrin.

Avtalet som berör runt 100 000 arbetstagare innebär ett lönepåslag på 3,3 procent under en avtalsperiod på två år.  Den 1 mars 2020 höjs lönerna med 1,3 procent om inte man avtalat lokalt om andra arrangemang.

År 2021 höjs lönerna med 1,4 procent senast 1.2.2021. Dessutom ska arbetsgivaren efter fackets anvisning dela ut en särskild löneandel på 0,6 procent. Den är företags- eller arbetsplatsspecifik.

Lönetabeller, tillägg och ersättningar höjs avtalsenligt också med 3,3 procent.

Industrifackets ordförande Riku Aalto anser att det viktigaste är att den oavlönade arbetstidsförlängningen som infördes i samband med konkurrenskraftsavtalet nu försvinner.

– Vi hade som mål att bli av med kiky-talkotimmarna. Bland våra medlemmar har man upplevt dem som orättvisa och en svår sak, så det är bra att vi nu blev av med dem.

Löneförhöjningarna i det nya avtalet ser Aalto som resultat av en rimlig kompromiss.

– Vi gick igenom långa och delvis också svåra förhandlingar. Slutresultatet är löneförhöjningar som tryggar en gynnsam utveckling av köpkraften hos våra medlemmar utan att det äventyrar den finländska industrins konkurrenskraft, säger Aalto.

Avtalet löper ut i slutet av november 2021. Det nya kollektivavtalet innebär också en del förbättringar som berör arbetslivet.  Sjukfrånvaro med egen anmälan utvidgas till att även gälla för vård av sjukt barn. Verksamhetsförutsättningarna förförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige förbättras då även antalet inhyrda arbetstagare betraktas då man räkna ut den tid som förtroendemannen är befriad från arbete för att sköta sitt förtroendeuppdrag.

För personer som studerar genom utbildningsavtal utses särskilda handledare på jobbet. Deras uppgift är att stöda och koordinera inlärningen som sker på arbetsplatserna.

Industrifacket fortsätter förhandla om nya kollektivavtal för sina medlemmar inom kemiindustrin och skogsindustrin genast efter trettondagen. Först ute är kemisektorn vars förhandlingar tas upp den 7 januari.

Ordförande Riku Aalto, tel. 0400 711 072