Tionde förhandlingsresultatet för specialbranscherna – skogsmaskinbranschens resultat motsvarar förväntningarna

Parterna har nått ett förhandlingsresultat i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för skogsmaskinbranschen. Resultatet motsvarar väldigt långt innehållet i de övriga avtalen som Industrifacket rott i land under de pågående förhandlingarna.

Förhandlingsresultatet för skogsmaskinbranschen är det tionde förhandlingsresultatet inom Industrifackets sektor för specialbranscher, vilket innebär att det återstår sex då det sammanlagda antalet är 16 avtalsbranscher.

Innehållet i avtalet blir offentligt genast då förbundets beslutsfattande organ tagit det slutliga beslutet om att godkänna avtalet.