Delta i medlemsenkäten – du kan vinna fina priser!

Industrifackets första medlemsenkät genomförs under februari-mars i form av en elektronisk enkät. Enkätlänken skickas till alla medlemmar till den e-postadress som finns registrerad i medlemsinformationen.

Fina priser lottas ut bland alla som svarat på enkäten. Priserna är: 2 stycken smarttelefoner (värde 500 euro), 5 stycken kryssningspresentkort (värde 100 euro) och 10 stycken bioseriebiljetter (värde cirka 50 euro).

Du kan välja att besvara enkäten via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Enkäten genomförs på finska, svenska och engelska. Nu är det dags att kontrollera och uppdatera e-postadressen i E-tjänsten! Först därefter kan du delta i enkäten.