Förhandlingsresultat i gummiindustrin

Förhandlignsparterna nådde fram till ett resultat i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för gummindustrin på fredagen 21 februari.

Runt 1 500 medlemmar i Industrifacket arbetar inom branschen. Avtalsperioden enligt förhandlingsresultatet är två år.

De beslutande organen i bägge förund ska nu ta ställning till förhandlingsresultatet. Mer information följer då parterna tagit gjort de slutliga besluten i frågan.

Arbetsgivarna i branschen representeras av Gummiindustrin rf.