Förhandlingsresultat i textil- och modebranschen

Kollektivavtalsförhandlingarna i textil- och modebranschen har  ett förhandlingsresultat tisdagen 18 februari. Avtalsperioden i förslaget är runt två år.  Omkring 3 700 medlemmar i Industrifacket arbetar i avtalsbranschen.

Följande steg är att Industrifackets beslutsfattande organ tar ställning till förslaget för ett nytt kollektivavtal. Mer information följer efter att förbunden tagit beslut i frågan.

Arbetsgivarna i branschen representeras av Suomen Tekstiili & Muoti rf.