Industrifacket godkände 8 nya kollektivavtal – talkotimmarna slopades i samtliga avtal

Industrifacket godkände på onsdagen åtta nya kollektivavtal för sina avtalsbranscher. Förlängningen av den årliga arbetstiden med 24 timmar finns inte nedskriven i avtalen för fyra branscher inom landsbygdsnäringarna samt skogsmaskinbranschen.

De s.k. kikytimmarna slopades i tre branscher inom mediebranschen redan tidigare.

Avtalen mellan Industrifackets och Landsbygdens arbetsgivarförbund följer modellen 2 + 1, det vill säga avtalen som träder i kraft från 1 februari kan förlängas fram till slutet av januari 2023.

Det finns nu avtal för följande branscher: landsbygdsnäringar, trädgårdsbranschen, pälsproduktionen samt grön- och miljöbyggnad.

Löneförhöjningarna ligger på mellan 14 och 17 cent per timme. Lönehöjningen har den största inverkan på de lägsta lönerna enligt tabell i branscherna. Det är också de lägsta löneklasserna som är vanligast inom branschen.

För skogsmaskinbranschens del gäller det nya avtalet för två år och den sammanlagda löneförhöjningen under avtalsperioden ligger på 3,2 procent.

– Jag är nöjd över att vi blev kvitt det oavlönade arbetet på övertid i samtliga branscher. Avtalen garanterar också en hyfsad löneutveckling, säger sektorchef Marko Rosqvist vid Industrifackets sektor för specialbranscher.

I samtliga avtal slopas de s.k. kikytimmarna i tre skeden det vill säga den oavlönade arbetstiden förkortas med 8 timmar varje avtalsår. Arbetstidsförlängningen har i dessa branscher gällt för personer som arbetar 40 timmar per vecka.

Dessutom godkände Industrifacket idag tre avtal för mediebranscherna. Mer information följer efter att arbetsgivarorganisationen Medieförbundet formellt godkänt avtalen.

Landsbygdsbranschernas avtal gäller för runt 30 000 anställda, både personer som arbetar permanent och periodvis som säsongsarbetare. Avtalet för skogsmaskinbranschen gäller för runt 5 500 arbetstagare.