Industrifacket utlyste nya stridsåtgärder – Skogsindustrin rf. saknar förhandlingsvilja och sprider falsk propaganda

Industrifacket förlänger och utvidgar strejken inom den mekaniska skogsindustrin.  Förbundet beslöt 9.2 att förlänga strejken med två veckor. Det innebär att strejken avslutas den 8 mars.

Den pågående strejken håller på fram till 24 februari.

Strejken utvidgas nu också till att också utvalda arbetsplatser inom snickeriindustrin och bioindustrin deltar. Strejken omfattar kring 10 000 anställda.

Orsaken till att man förlänger strejkerna är att förhandlingarna med Skogsindustrin inte har gått framåt över trots flera försök. Skogsindustrin hävdar också att det är Industrifackets motvilliga attityd som förvårar förhandlingarna.

Övertidsförbudet inom den mekaniska skogsindustrin förlängs till den 10 mars. Inom bioindustrin och snickeriindustrin börjar övertidsförbudet den 10 februari och slutar den 8 mars.

Därutöver gäller stödstrejk för teknisk service och tekniskt underhåll också till den 8 mars.

Industrifacket har ingått 17 avtal för avtalsbranscherna förbundet representerar. Senast gällde det tre avtal för branscher inom kemisektorn. Däremot har Skogsindustrin rf. inte lyckats med att förhandla fram ett enda nytt kollektivavtal, trots att de tidigare kollektivavtalen löpt ut på fjolårets sida.

Förlikningen mellan Industrifacket och Skogsindustrin rf. fortsätter på riksförlikningsmannens kontor på måndagen.