Ingen lösning på tvisten i mekaniska skogsindustrin, snickeribranschen och bioproduktindustrin

Förlikningen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för mekaniska skogsindustrin avslutades utan att man kommit fram till ett resultat tisdagen 18.2. Ur Industrifackets synvinkel har man inte framskridit alls i förhandlingarna. Parterna har inte kommit överens om några nya förhandlingssessioner.

Även i snickeribranschen och bioproduktindustrin inleddes förlikningsprocessen idag 18.2 men inte heller där gjordes några framsteg. Problemen är liknande som i den mekaniska skogsindustrin. Förlikningen har nu avslutats och man har inte kommit överens om några nya möten.

Strejk och stödstrejk fortsätter på utvalda arbetsplatser inom mekaniska skogsindustrin och övertidsförbudet gäller fortsättningsvis i hela branschen. Övertidsförbud gäller även inom snickeribranschen och i bioproduktbranschen gäller strejkvarsel och övertidsförbud.