Kikytimmarna fällde medlingsbudet i den mekaniska skogsindustrin

Industrifacket har förkastat riksförlikningsman Vuokko Piekkalas medlingsbud för arbetstvisten mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin rf. Orsaken är förslaget om hur de s.k. kikytimamrna lämnar det nya avtalet för mekaniska skogsindustrin.

– I medlingsbudet finns en del gott också när det kommer till löneuppgörelsen. Tyvärr är lösningarna som gäller de så kallade kikytimmarna sådana att vi inte kan godkänna medlingsbudet, säger Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen.

I medlingsbudet skulle 24 kikytimmar slopas, men i stället skulle arbetsgivaren ha rätt att göra om nyårsdagen, trettondagen, 1 maj, Kristihimmelsfärdsdag och självständighetsdagen samt lördagen efter påsk till ordinarie arbetsdagar under tre söckenhelgsveckor. Dessutom skulle söckenhelgsersättningen för långfredagen och Kristihimmelsfärdsdag slopas.

– Förhandligsläget är mycket svårt, men vårt mål är att få till stånd ett nytt kollektivavtal för branschen så fort som möjligt. Det är eklagligt att vi har varit tvungna att ta till stridsåtgärder, men i det här läget har vi tvingats använda oss av alla lagliga medel för att nå en lösning, säger Lehtonen.

Industrifacket har förhandlat fram 20 kollektivavtal under den pågående förhandlingsomgången på förbundsnivå och avtalen gäller för fler än 200 000 arbetstagare.

– Industrifacket förhandlar. 20 avtal talar sitt tydliga språk om att vi förmåga, vilja och kunskap för att nå förhandlingslösningar. Nu försöker vi målmedvetet nå ett förhandlingsresultat trots det förkastade medlingsbudet, säger Lehtonen.

Förhandlingarna inom den mekaniska skogsindustrin har pågått i fyra månader utan resultat. Industrifackets stridsåtgärder i avtalsbranschen pågår fram till 8.3. Stridsåtgärderna gäller på arbetsplatser inom den mekaniska skogsindustrin, snickeribranschen och bioindustrin.

Förbundet meddelar om möjliga åtgärder senare.