Medlingsbud inom den mekaniska skogsindustrin och snickeribranschen

Ett medlingsbud har lagts fram av riksförlikningsmannen i arbetsmarknadstvisten inom den mekaniska skogsindustrin och snickeribranschen. Industrifackets styrelse samlades klockan 10 på lördagen i Helsingfors för att ta ställning till medlingsbuden.

Parterna ska ta ställning till medlingsbuden senast klockan 14 söndagen 23.2.