Arbetshälsoinstitutets anvisningar till arbetstagare för att förebygga att bli smittad av det nya coronaviruset

Arbetshälsoinstitutet instruerar i skyddsåtgärder hälsovårdens personal och andra personer som i sitt arbete kan komma i kontakt med en person som smittats av det nya coronaviruset (2019-nCoV). Till exempel personer som arbetar inom turism och städbranschen kan komma i kontakt med insjuknade.

Läs mer på Arbetshälsoinstitutets webbplats