Fackavdelningarna senarelägger sina vårmöten

Industrifacket uppmanar förbundets fackavdelningar att senarelägga avdelningarnas vårmöten till perioden 1.5–30.6.

Förbundet ålägger också fackavdelningarna att senarelägga alla medlemsevenemang, utbildningar och träffar till perioden efter 30.4. eller till en ännu senare tidpunkt om myndighetsbeslut förutsätter detta.

Fackavdelningarna kan ordna distansmöten och bedriva sin verksamhet med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel.

Orsaken till dessa åtgärder är att Industrifacket bekämpar coronavirusepidemin med alla försiktighetsåtgärder som är tillgängliga för förbundet och dess fackavdelningar.