Industrifacket ställer in alla publikevenemang fram till slutet av juni

Industrifacket har beslutat att inte anordna några sammankomster och publikevenemang fram till 30.6.

Det här gäller även för utbildningstillfällen vid förbundets utbildningsenhet Murikkainstitutet. Förbundets anställda gör heller inga arbetssresor utomlands.

Besluten är ett led i insatserna för att motarbeta spridningen av en coronavirusepidemi. Beslutet gjordes onsdagen 25 mars.

Redan tidigare var kurser och liknande evenemang inställda fram till slutet av april.