Kollektivavtalet för bildäcksbranschen godkändes

Det nya kollektivavtalet för bildäcksbranschen har nu fått sitt slutliga godkännande av både Industrifacket och arbetsgivarna. Avtalsperioden är  4.3.2020–31.1.2022.

De 24 extra arbetstimmar som infördes i samband med konkurrenskraftsavtalet (kiky) förekommer inte iu det nnya kollektivavtalet. e.

Lönerna höjs under avtalsperioden med 2,6 procent. Avtalet innehåller inga skrivelser som innebär sänkning av löner.

En sammanfattning av innehållet i kollektivavtalet hittas här (tillsvidare på finska).