Nordea erbjuder löneavbrottskredit

Industrifackets medlemmar kan ansöka om löneavbrottskredit om utbetalningen av lön avbryts på grund av arbetskonflikt eller permittering. Syftet med krediten är att ersätta den inkomstförlust som orsakas av ett avbrott i löneutbetalningen och fungera som permitteringslån. Räntan består av referensräntan 3 månaders euribor + 4,00 % marginal.

Om du råkar ut för en arbetskonflikt eller blir permitterad kan du även förhandla om nya villkor och betalningstider för redan beviljade lån.

Läs mer på Nordeas webbplats