Resultat i bioindustrins förhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna i bioindustrin har nådde ett resultat på torsdagen den 5 mars. I förhandlingsresultatet föreslås en avtalsperiod som varar i runt två år.

Nu kommer de beslutsfattande organen för Industrifacket och arbetsgivarorganisationen att ta ställning till det slutliga förhandlingsresultatet. Mer information följer.

Bioindustrins kollektivavtal tillämpas i industri som förädlar naturliga energiråvaror och växtunderlag.