FFC om ramförhandlingarna: Det viktigaste just nu är att sköta epidemin och den ekonomiska krisen

Finlands fackförunds centralorganiation FFC anser att det var ett klokt beslut av regeringen att i ramförhandlingarna fokusera på att bekämpa den akuta epidemin och den ekonomiska skada som epidemin orsakar. Det är bra att regeringen stärker kommunernas ekonomi och tryggar utkomsten för dem som är borta från jobbet utan lön på grund av epidemin.

I samband med rambudgetförhandlingarna fattade regeringen många beslut, genom vilka den strävar efter att reagera på epidemin och den ekonomiska skada som epidemin orsakar. Däremot väntar regeringen till höstens budgetförhandlingar med att dra upp riktlinjerna för den ekonomiska politiken som helhet och de åtgärder som behövs för att stärka den offentliga ekonomin.

FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta
Ilkka Kaukoranta är chefsekonom på fackcentralen FFC.

– Regeringen gjorde rätt när den nu fokuserade på att sköta den akuta krisen och minimera det mänskliga lidandet. Det är bättre att fatta beslut om den bredare ekonomiska politiken senare, när det klarnar vilka följder epidemin får och när situationen lugnar ner sig, påpekar FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta.

Regeringen fattade beslut om nya företagsstöd, men såg också till att trygga utkomsten för dem som är borta från jobbet utan lön på grund av epidemin. Arbetsmarknadsorganisationerna hade tidigare föreslagit att de som är tvungna att stanna hemma på grund av att skolorna stängs ska få hela sitt inkomstbortfall kompenserat. Den nya förmån som regeringen nu fattade beslut om är lika stor som föräldradagpenningens minimibelopp (723,50 euro i månaden).

– Det är glädjande att regeringen har lagt märke till människornas nöd och oro över den egna utkomsten under epidemin. Staten måste ta hand om utkomsten för dem som inte kan jobba på grund av de begränsningar som epidemin har lett till.

För kommunerna orsakar epidemin stora hälsovårdsutgifter, samtidigt som deras skatteintäkter rasar. Under ramförhandlingarna beslöt regeringen att stöda kommunerna med sammanlagt ungefär en halv miljard euro. FFC anser att det här är en satsning som är nödvändig för att trygga grunden för välfärdsstaten.

Regeringen beslöt att stöda arbetslöshetskassornas verksamhet med 20 miljoner euro i enlighet med arbetsmarknadsorganisationernas förslag. Däremot avstod regeringen fortfarande från att fatta beslut om ett annat av arbetsmarknadsorganisationernas förslag, som gällde statens finansieringsandel av permitteringsdagpenningarna och beviljandet av statsgaranti åt Sysselsättningsfondens skuldtagning.

– På grund av den historiskt snabba ökningen av arbetslösheten behövs speciella åtgärder för att trygga finansieringen av arbetslöshetsskyddet. På den här punkten kommer det ännu att behövas nya beslut, påpekar Kaukoranta.

FFC och de andra löntagarcentralorganisationerna hade hoppats att regeringen under ramförhandlingarna skulle ha fattat beslut om att tillfälligt höja arbetslöshetsskyddet, frysa förbrukandet av maximitiden inom arbetslöshetsskyddet och förstärka lönegarantin. Regeringen sköt ändå fram besluten om tillfälliga åtgärder för att stimulera ekonomin till tilläggsbudgeten i maj.

– Regeringen hinner fortfarande avtala om stimulans i maj, men den får inte glömma bort att göra det. Det räcker inte att enbart stöda företagen, utan vi kommer också att behöva stimulans som höjer den totala efterfrågan så att inte recessionen och arbetslösheten blir långvarig. Att tillfälligt förbättra arbetslöshetsskyddet skulle vara ett effektivt och rättvist sätt att göra det, säger chefsekonom Ilkka Kaukoranta.