Förhandlingsresultat för sko- och läderindustrin

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för sko- och läderindustrin ledde fram till förhandlingsresultat fredagen den 17 april. Avtalsperioden är runt två år.

Nu ska de beslutsfattande organen i förbunden ta de formella besluten om  förhandlingsresultatet godkänns. Mer information följer då de slutliga besluten står klara.