Industrifacket inleder samarbetsförhandlingar

Industrifacket inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalstyrkan i förbundet. Tillsammans handlar det om 224 anställda.

Förhandlingarna kan leda till tillfälliga permitteringar i högst 90 dagar. Permitteringarna inleds inte i fall man hittar en alternativ lösning i förhandlingarna.

Industrifackets styrelse godkände under sitt möte på fredagen styrgruppens förslag om eventuella permitteringar på visstid. Orsaken är den exceptionella och oförutsägbara situation som förorsakats av coronavirusepidemin.

Industrifacket har redan ställt in alla publikevenemang fram till slutet av juni. Utbildningen vid förbundets utbildningsinstitut Murikkainstitutet har också avbrutits tillfälligt.

För en del av de anställda vid förbundet har arbetsmängden minskat märkbart under den pågående pandemin. För andra har arbetsmängden ökat.

Intäkterna från medlemsavgifterna kommer att minska avsevärt i år. Det här beror på att en ansenlig del av förbundets medlemmar är redan permitterade eller riskerar att bli permitterade på grund av coronavirusepidemin. Industrifackets medlemmar betalar inte medlemsavgifter då det är arbetslösa eller permitterade.

De eventuella permitteringarna genomförs under tidsperioden 15.5. – 30.9. Permitteringarna berör inte Industrins arbetslöshetskassa som är en egen organisation. För närvarande har runt 40 anställda vid Industrifacket tillfälligt flyttat över till arbetslöshetskassan för att hjälpa till där eftersom arbetsbördan ökat kraftigt på grund av epidemin.