Villkoren inom arbetslöshetsskyddet lindras tillfälligt – Målet är att trygga utkomsten för arbetslösa och permitterade

Riksdagen godkände torsdagen den 9 april de tillfälliga ändringarna av villkoren inom utkomstskyddet för arbetslösa. Lagen träder i kraft onsdagen den 15 april och tillämpas retroaktivt från den 13 mars.

Självriskdagarna avskaffas och arbetsvillkoret förkortas

Villkoren inom utkomstskyddet för arbetslösa ändras tillfälligt för att trygga utkomsten för dem som förlorar jobbet. Förändringarna träder i kraft retroaktivt från den 16 mars och de upphör att gälla den 6 juli.

De fem självriskdagarna inom arbetslöshetsskyddet avskaffas. Det här betyder att arbetslöshetsförmånen betalas ut redan från den första dagen som arbetslös eller permitterad. Ändringen gäller alla som får arbetslöshetsförmån, alltså de som får inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning förkortas från 26 veckor till 13 veckor, det vill säga tre månader. Arbetsvillkoret för företagares familjemedlemmar förkortas från ett år till ett halvt år.

Arbetsvillkoret uppfylls om den som blir arbetslös eller permitterad har jobbat minst 13 veckor under de senaste 28 månaderna, samtidigt som arbetstiden har varit minst 18 timmar i veckan och lönen har följt kollektivavtalet i branschen eller har varit minst 1236 euro i månaden. För att få inkomstrelaterad dagpenning krävs dessutom att arbetstagaren har varit medlem i en arbetslöshetskassa under lika lång tid.

Maximitiden med arbetslöshetsdagpenning förbrukas inte för permitterade

Mellan den 16 mars och den 30 juni förbrukar inte arbetslöshetsdagpenningen maximitiden för dem som är permitterade. Det här betyder att dagarna med inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning inte räknas in i maximitiden med dagpenning, som är 300–500 dagar beroende på personens ålder och arbetshistoria.

Det här gäller dem som är permitterade på heltid och dem som är permitterade på deltid genom antingen förkortad arbetsvecka eller förkortad arbetsdag. För alla andra förbrukas maximitiden med inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning som normalt.

Dessutom har man redan tidigare enats om en separat lag som fram till den 31 juli ger permitterade rätt till arbetslöshetsförmån även om de under permitteringen studerar eller har företagsverksamhet. De permitterade måste under permitteringen ta emot jobb som de blir erbjudna.

Också företagares och frilansares möjligheter att få arbetslöshetsförmån har förbättrats fram till den 30 juni. Om deras heltidsjobb upphör eller om deras utkomst försämras på grund av coronavirusepidemin kan de ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA utan krav på att företagsverksamheten ska avslutas.

Anmäl dig som arbetssökande senast den första dagen du är arbetslös eller permitterad

Om du blir arbetslös eller permitterad ska du komma ihåg att genast anmäla dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån, alltså TE-byrån. Du måste anmäla dig senast den första dagen du är arbetslös eller permitterad.

Finska medborgare och medborgare i andra EU- och EES-länder kan anmäla sig som arbetssökande via arbets- och näringsbyråernas e-tjänst.

Medborgare i andra länder kan anmäla sig som arbetssökande genom att följa de avvikande instruktioner som gäller på egna lokala arbets- och näringsbyrån – du hittar instruktionerna genom att klicka på den egna regionen på kartan som finns på arbets- och näringsbyråns webbplats.

De som tidigare har varit kund hos arbets- och näringsbyrån kan också anmäla sig som arbetssökande genom att ringa arbets- och näringsbyråernas telefonservice.

Källa: FFC

Industrifacket har sammanställt ett informationspaket om hur coronaviruset kan påverka arbetslivet.