FFC: Det krävs satsningar på kunnande, forskning och människors välbefinnande när vi ska ta oss ur coronakrisen

Försämrade anställningsvillkor är inte lösningen på hur Finland ska resa sig efter coronakrisen, konstaterade FFC:s styrelse på sitt möte på måndagen. När samhället och ekonomin öppnas måste det ske kontrollerat och på ett sätt som är tryggt för alla.

– När ekonomin ska återuppbyggas krävs det satsningar på kunnande samt forsknings- och utvecklingsverksamhet. Finanskrisen visade att man inte åstadkommer hållbar tillväxt genom nedskärningslistor. Speciellt viktigt är det att ta hand om välbefinnandet hos de människor, vars utkomst har försvagats när deras arbete har tagit slut eller minskat, när de har blivit sjuka eller när de har riskerat att insjukna, påpekar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC och de övriga löntagarorganisationerna har föreslagit att utkomstskyddet för arbetslösa tillfälligt ska höjas med 50 euro i månaden, vilket skulle lätta den ekonomiska bördan för de arbetstagare som är arbetslösa och permitterade.

Organisationerna har därtill föreslagit att arbetslöshetsperioderna under krisen inte ska räknas in i maximitiden med dagpenning, att lönegarantin ska stärkas, att lönesubventionen ska förnyas för att göra det lättare att snabbt förbättra sysselsättningen och inleda företagsverksamhet, samt att staten ska stöda kommunerna ekonomiskt.

Missbruk av permitteringslättnaderna måste förhindras

Organisationerna på arbetsmarknaden enades genast i början av coronakrisen om ett omfattande krispaket, där man bland annat gjorde det lättare och snabbare att permittera arbetstagare.

I fortsättningen är det möjligt att söka branschvisa lösningar på permitteringspraxisen, när krisens snabbaste och djupaste skede är förbi.

– Man ska inte öppna kollektivavtalen för att försämra anställningsvillkoren, men beroende på företagens situation kan man utnyttja lokalt avtalande. Det är ändå inte skäl att utöka arbetsgivarnas direktionsrätt till exempel när det gäller semestrar och permittering, preciserar Jarkko Eloranta.

– Målet med lättnaderna är att företagen ska överleva den värsta krisen, så att arbetstagarna ska ha ett jobb att återgå till efter krisen. Tyvärr har vissa företag ändå utnyttjat undantagsbestämmelserna till att meddela om permitteringar, trots att det inte finns verkliga produktionsmässiga eller ekonomiska skäl till det. Det här är något som bestämt ska fördömas och som i fortsättningen måste förhindras.

Ordförande Jarkko Eloranta förundrar sig också över kommunernas ökade iver att samarbetsförhandla om permitteringar och uppsägningar, även om det just nu finns ett stort behov av det arbete som kommunernas arbetstagare gör.

Kommunerna har också redan budgeterat de medel som behövs för löneutbetalningen i år.

FFC:s styrelse påminner arbetsgivarna om att det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid arbetarskyddet och arbetssäkerheten under undantagssituationen som har orsakats av coronaviruset. Långt ifrån alla arbetstagare kan distansarbeta.

– Arbetsgivaren har nu en särskild skyldighet att se till att arbetarskyddsfrågorna är i skick, i samarbete med arbetstagarna, personalens representanter och företagshälsovården. Också de belastningsfrågor som handlar om hur arbetstagarna orkar måste tas på allvar, betonar Eloranta.

Industfacket representeras i i FFC:s styrelse av ordförande Riku Aalto, första vice ordförande Turja Lehtonen och andra vice ordförande Jari Nilosaari samt ersättare,