FFC-enkät: Antalet sommarjobb har rasat och allt fler unga blir utan arbetserfarenhet

I år finns det klart färre sommarjobbsplatser än i fjol. Endast 56 procent av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC berättar att deras arbetsplats kommer att anställa sommarjobbare i år. År 2019 var andelen 71 procent.

Kirsi Rasinaho är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på fackcentralen FFC och hon anser att enkätresultatet är oroväckande.

– Det var väntat att färre sommarjobbare anställs den här sommaren, men att antalet har rasat så här kraftigt kom som en överraskning. Det är många unga som nu går miste om viktig arbetserfarenhet och sin första kontakt med arbetslivet, beklagar Rasinaho.

Antalet sommarjobbsplatser har minskat i alla branscher, men störst var nedgången i de privata servicebranscherna, där antalet sommarjobbsplatser har minskat med mer än en fjärdedel (27 %) jämfört med i fjol. På de arbetsplatser som tar emot sommarjobbare uppger nästan hälften av de förtroendevalda (48 %) att antalet sommarjobbare som anställs har minskat jämfört med i fjol.

Av de förtroendevalda som svarade på enkäten berättar 27 procent att coronapandemin har lett till att deras arbetsplats har varit tvungen att återta sommarjobbsanställningar som man redan hade kommit överens om. Speciellt vanligt är det här inom den offentliga sektorn (33 %) och de privata servicebranscherna (31 %).

Färre industrijobb

Inom industrin finns det också betydligt färre sommarjobb än under tidigare år.  FFC-enkäten visar att man tar in sommarjobbare på drygt hälften av arbetsplatserna inom industrin (58 %), medan det år 2019 rörde sig om 71 procent av arbetsplatserna.

På var femte arbetplats inom industrin har man återkallat en del eller alla sommarjobb som man tidiigare avtalat om.

Kirsi Rasinaho uppmanar de unga att fortfarande vara aktiva, trots den svåra situationen. På en del av arbetsplatserna fattar man först nu beslut om att anställa sommarjobbare.

– Till exempel företagen i servicebranscherna kan ännu i sista stund fatta rekryteringsbeslut när restaurangerna, kaféerna och nöjesparkerna öppnar sina dörrar i juni.

Också antalet sommarjobbare som anställs via modellen Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant, som ger unga en första kontakt med arbetslivet, minskar kraftigt.

Nu berättar bara 11 procent av de förtroendevalda inom FFC att deras arbetsplats anställer sommarjobbare genom modellen, när andelen i fjol var 19 procent. Dessutom berättar nästan hälften (43 %) att färre sommarjobbare anställs genom modellen jämfört med i fjol.

– De sommarsedlar som kommunerna delar ut är ett sätt att erbjuda sommarjobb åt de allra yngsta. Nu kunde kommunerna använda sedlarna mer flexibelt, funderar Rasinaho.

Kirsi Rasianaho påminner om att sommarstudier är ett bra alternativ för de unga som inte hittar något sommarjobb. Det är bland annat möjligt att främja sina studier inom yrkesutbildningen och vid ett sommargymnasium.

Här hittar du enkäten i sin helhet. (på finska)