Industrifacket: Regeringen ska inte lyssna till EVA:s klagovisor

Industrifacket fördömer Näringslivets delegation EVA:s utspel om att löneförhöjningarna under den pågående avtalsrörelsen förorsakar problem. EVA:s ekonom lät på torsdagen förstå att man ska slopa löneförhöjningarna på 3,3 procent.

”Problematiskt är det också med de löneförhöjningar man kommit överens om i flera branscher strax innan krisen bröt ut. Löneförhöjningar på runt 3,3 procent under två år är för stora då ekonomin rasat och inflation blir långsammare”, sägs det i en färsk rapport från EVA.

I rapporten lyfter man fram olika sätt genom vilka man kan fördela kostnaderna för coronakrisen så att det inte kommande ensamma ska stå för notan.

EVA:s rapport ”Tuomitut maksamaan” tar fram en rad sätt hur bördan ska delas rättvist. Det verkar ändå som om det är endast löntagarna som ska stå för notan. Beskattningen rörs inte alls, medan löntagare och arbetslösa får av piskan.

Bland förslagen finns bland annat planer på att slopa alterneringsledigheten och den så kallade pensionsslussen och skära i hemvårdsstödet. Då ekonomin börjar komma på fötter ska man förkorta arbetslöshetsperioderna bland annat genom att gå åt arbetslöshetsskyddet.

EVA föreslår också att man fryser indexhöjnignarna för arbetspensionerna för en tid. Regeringens planer på att förlänga läroplikten och öka antalet studieplatser vid högskolor får ett stöd i rapporten.

– Landets regering ska nu ha is i hatten och inte lyssna till näringslivets klagovisor. Facket vill vara med och tillsammans försöka hitta hållbara lösningar för att komma ur coronakrisen, men de lösningarna hittas genom förhandlingar inte ensidigt diktat, säger Indusgtrifackets vice ordförande Turja Lehtonen.

Industrifacket diskuterade ärendet och kom överens om att bemöta EVA:s kritik under förbundets styrelsemöte på fredagen 15.5.