Industrifackets samarbetsförhandlingar leder inte till permitteringar

Industrifacket har slutfört samarbetsförhandlingarna som berört förbundets personal. Samarbetsförhandlingarna ledde fram till ett resultat som innebär att inga anställda permitteras.

Förhandlingsresultatet, som godkänts av både ledning och personalrepresentanter, innehåller bland annat en omorganisering av arbetsuppgifter på ett sätt som innebär att arbetsuppgifterna delas jämnare mellan bland personalen. Dessutom tar man i bruk arrangemang som berör arbetstid och semestrar.

Industrifacket meddelade om att man inleder samarbetsförhandlingar för drygt två veckor sedan. Ledninen för Industrifacket fattade beslutet att inleda samarbetsförhandlingar på grund av det exceptionella läget som coronapandemin medfört.

Industrifacket har ställt in samtliga publikevenemang fram till slutet av juni. Utbildningen vid Industrifackets Murikkainstitut ligger för tillfället också på is. För en del av de anställda har arbetsmängden minskat avsevärt på grund av läget. För andra har arbetsbördan däremot ökat.

Förbundet anmälde redan då samarbetsförhandlingarna inleddes att man permitteringar inte genomförs i fall man hittar en alternativ lösning.