FFC: Arbetarskyddsfullmäktige bör tas med i beredningen av åtgärder som gäller coronaepidemin och återgången till arbetet

Finlands fackförbunds centralorganisation FFC anser att arbetarskyddssamarbetet inte har utnyttjats tillräckligt på arbetsplatserna under coronaepidemin. För att främja arbetarskyddssamarbetet har FFC utarbetat en checklista för arbetarskyddsfullmäktige. Med hjälp av listan kan parterna bedöma säkerhetsåtgärderna på arbetsplatsen i anslutning till coronaepidemin.

– Under coronavåren har det framkommit brister i arbetarskyddssamarbetet och riskbedömningen på arbetsplatserna. Arbetarskyddsfullmäktige har till exempel inte kallats att medverka i arbetsplatsernas coronagrupper, påpekar Anne Mironen, expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor vid FFC.

Enligt en enkät som Arbetarskyddscentralens kommungrupp genomförde i april är arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige i kommunbranschen sällan med om att behandla anvisningar för läget under coronaepidemin.

Av dem arbetarskyddsfullmäktige som svarade på enkäten var bara en tiondel (11 %) och till och med av de arbetarskyddschefer som företräder arbetsgivaren bara en dryg tredjedel (37 %) med i dessa grupper.

– Vikten av samarbete framhävs i coronatider. Därför är det oroväckande att det i samarbetet på arbetsplatserna förekommit brister redan i de permitteringsförhandlingar som föranletts av coronaepidemin, säger Mironen.

I FFC:s förtroendemannapanel i slutet av mars svarade hela två femtedelar (41 %) av FFC-anslutna förtroendemän att personalens företrädare inte hade fått medverka i förhandlingarna.

I början av maj hade läget förbättrats något, men även då uppgav en tredjedel (33 %) av förtroendemännen att de inte hade haft några verkliga möjligheter att påverka i förhandlingarna.

– Det är till fördel för alla att arbetsgivaren för en tillräcklig dialog med personalen och deras företrädare om säkerheten och välbefinnandet i arbetet under coronaepidemin. Arbetsplatsens arbetarskyddskommission kan ta en aktiv roll i diskussionen. Samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården är också viktigt, understryker Anne Mironen.