Industrifacket kräver åtgärder för UPM:s fanérfabrik i Jyväskylä

Industrifacket önskar att man för ärliga och grundliga samarbetsförhandlingar på UPM:s fanérfabrik i Jyväskylä. Samarbetsförhandlingarna, som berör hela personastyrkan, kommer att inledas inom kort.

– Nu måste man noggrant gå igenom alla möjligheter för att fortsätta med verksamheten. Samarbetsförhandlingarna ska inte rinna ut i tomt prat, utan i verkliga åtgärder som försvarar de anställda. Under den pågående coronakrisen är människornas situation annars också mycket osäker, säger sektorchefen för trävarusektorn vid Industrifacket, Jyrki Alapartanen.

På UPM:s fanérfabrik i Jyväskylä arbetar 167 personer varav runt 150 under Industrifackets kollektivavtal. Företaget har för avsikt att möjligtvis köra ner produktionen i Jyväskylä och flytta över den till andra enheter i Finland och till fabriker i Estland och Ryssland.

Alapartanen undrar vad UPM syftar till i sitt pressmedelande då skogsjätten konstaterar att arbetsvillkoren i branschen i Finland inte möjliggör att kapaciteten används fullt ut.

– Det här kräver nog en mer ingående förklaring. Det samma gäller formuleringen om arbetsmarknadsstörningar. Vi måste komma ihåg att UPM i egenskap av en väldigt central aktör inom skogsindustrin spelar en stor roll i skapandet av förhandlingsklimatet, påminner Alapartanen.