Strejken på tryckeriföretaget Grano – Industrifacket tar ”time out”

Industrifacket har beslutat att dra tillbaka beslutet om att inleda en strejk på tryckeriföretaget Granos enheter på onsdagen. Industrifacket fattade beslutet efter att förbundet och personalrepresentanterna på Grano med hjälp av riksförlikningsmannen på tisdagen kom åt att inleda förhandlingar med arbetsgivaren.

Grano har tidigare vägrat delta i några förhandlingar.

Tidigare hade Industrifacket meddelat om att en strejk skulle inledas den 10 juni och vara i fem dagar.

Bakgrunden är att Grano vägrat tillämpa det allmänbindande kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen. Företaget har också vägrat godkänna det förtroendemannasystem som är nedskrivet i kollektivavtalet.

I stället har företaget gått in för att tillämpa sämre arbetsvillkor på runt 90 procent av de anställda än det allmänbindande kollektivavtal för medie- och tryckeribranschen som Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Medieförbundet undertecknat.

Det övertidsförbud som inleddes på måndagen på Grano hävs inte. Parterna träffas för att förhandla följande gång på tordagen under ledning av riksförlikningsmannen.