Beställ fackets medlemskalender för året 2021

Om du beställde en kalender förra året gäller din beställning fortfarande. Industrifackets medlemskalender är en medlemsförmån som medlemmarna kan beställa gratis. Om du inte har fått en medlemskalender tidigare, kan du enkelt beställa den på nätet.

Så här beställer du kalendern genom E-tjänsten:

  • Klicka på E-tjänsten på webbsidan eller här.
  • Logga in med dina personliga nätbankskoder. Identifiering med Mobil ID är möjligt även för andra bankers kunder via Andelsbanken.
  • Klicka på Medlemsinformation.
  • Gå till Medlemsförmåner och klicka på Redigera.
  • Under Kalender välj Jag beställer. Klicka på Spara.

Prenumerationen fortsätter under de följande åren om du inte avbryter prenumerationen i E-Tjänsten.

Kalendern skickas i slutet av året till den adress som finns i medlemsregistret.

Förtroendemän kan beställa ett litet antal kalendrar.

Medlemmar som inte har tillgång till E-Tjänsten kan beställa medlemskalendern genom att kontakta medlemskapsenheten, till exempel via telefon (020 690 446) eller per e-post ([email protected]), eller genom att besöka ett regionkontor.