FFC:s arbetslöshetskassor har klarat sig bra i ansökningsrusningen – handläggningstiden för Industrins kassa under två veckor

FFC:s arbetslöshetskassor har klarat sig bra i rusningen av ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning som orsakades av coronapandemin. Anhopningen från i våras har upplösts och handläggningstiderna varierar nu från några dagar till tre veckor. Handläggningstiden för Industrins arbetslöshetskassas del ligger på mellan en och två veckor.

Enligt lagen ska en ansökan om arbetslöshetsdagpenning behandlas inom 30 dagar. Läget för Industrins arbetslöshetskassa uppdateras kontinuerligt på kassans webbsidor. 

Hjälp av inkomstregistret

Handläggningstiderna har förkortats bland annat tack vare det nationella inkomstregistret som används av kassorna.

– Vi har strävat efter att dra fördel av inkomstregistret i så hög utsträckning som möjligt inom ramen för den nuvarande lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa. Vid årsskiftet informerade vi arbetsgivarna i industrisektorn och dem som producerar löneuppgifter åt företagen om vikten av omfattande anmälningar och frivilliga uppgifter, säger direktör Irene Niskanen vid Industrins arbetslöshetskassa.

Enligt Niskanen kan uppgifterna i inkomstregistret utnyttjas mer effektivt när arbetsgivaren har anmält tillräckligt med uppgifter till inkomstregistret.

– Till all lycka har ganska många arbetsgivare i våra branscher tillämpat det omfattande anmälningssättet. Det har varit till nytta för oss.

Att lösa upp anhopningen av ansökningar underlättades vidare av att Industrins arbetslöshetskassa redan i fjol införde flera nya system och att utbetalningen och ett flertal andra processer har automatiserats ytterligare.

Hos Servicefacket PAM uppstod en svår rusning i mars–april i och med att verksamheten i företagen i restaurang-, hotell- och turistbranschen låg nästan helt nere till följd av epidemin och begränsningarna. I januari–juli inkom närmare 44 000 ansökningar vid begynnande arbetslöshet och permitteringar, vilket är ungefär 4,5 gånger fler jämfört med samma period i fjol, berättar Servicefacket PAM:s kassadirektör Ilkka Nissilä på förbundets webbplats.

Under våren rekryterade kassan 30 extra handläggare och anhopningen av ansökningar har lösts upp under sommaren. För första ansökningar är handläggningstiden nu ungefär tre veckor och för jämkad dagpenning ungefär en vecka.

– Eftersom en stor del av våra medlemmar jobbar deltid och ströjobb, ansträngde vi oss speciellt att se till att ansökningar om jämkad dagpenning behandlades inom ett par veckor. Vi lyckades rätt bra, sammanfattar Nissilä.

Situationen beträffande handläggningen av ansökningar är bra hos Industrins arbetslöshetskassa. För första ansökningar är handläggningstiden 1–2 veckor och fortsatta ansökningar behandlas inom några dagar. I våras rekryterades 30 nya arbetstagare på grund av anhopningen av ansökningar.

Fram till utgången av juli betalade kassan dagpenning till 43 378 medlemmar, av vilka 28 638 eller 66 procent var permitterade. Fram till utgången av juli i fjol hade inkomstrelaterad dagpenning betalats till 21 205 medlemmar, av vilka ungefär en tredjedel var permitterade.

Förskott har hjälpt arbetslösa och permitterade

Hos Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena har rusning orsakats särskilt av ansökningar om arbetslöshetsdagpenning vid permitteringar. I april–juni tog kassan tidvis emot hela 211 procent fler än under samma period ett år tidigare, sägs det på kassans webbplats.

För att hantera situationen anställdes fler arbetstagare och nu har handläggningstiderna för första ansökningar gått ner till mindre än en månad och för fortsatta ansökningar till ungefär en vecka.

Alla nämnda tre kassor har börjat tillämpa förskottsbetalningar. Förskott motsvarande grunddagpenning kan betalas snabbt och resten av dagpenningen betalas när ansökan om arbetslöshetsdagpenning är slutbehandlad.

Text: Pirjo Pajunen, FFC

Översättning: Monika Sukoinen

Bearbetning: Johannes Waris