Industrifackets kurser kör igång igen!

I våras var vi tvungna att inhibera alla kurser och andra evenemang på grund av pandemin, men nu kör vi i gång igen på allvar. Det är organsiationsombudsman Nina Wessbergs hälsning till medlemmarna.

Industrifackets kursverksamhet kommer igång igen efter vårens uppehåll och under hösten erbjuds både grundkursen för förtroendemän och grundkursen i arbetarskydd på svenska.

TRYGG UTBILDNINGSMILJÖ

Industrifacket tar myndigheternas rekommendationer och direktiv gällande coronaviruset på stort alvar och tagit till åtgärder för att erbjuda en trygg utbildningsmiljö.

– Det har ju varit en väldigt speciell tid på alla sätt. Det svenska kursutbudet har bantats ner en aning, men en omgång grundkurs för både arbetarskyddsfullmäktige och förtroendemän kan vi erbjuda!

Grundkursen i arbetarskydd genomförs 5.10–9.10 och förtroendemannakursen 26.10–30.10.

Deltagarantalet är lägre än tidigare, vilket gör det lättare att hålla avstånden.

Till skillnad från tidigare har kursdeltagarna också egna enkelrum och det finns både ansiktsmasker, engångshandskar och handsprit att tillgå i kursutrymmena. Dessutom finns det nu möjlighet att ta sig till kursen med egen bil, du betalas både en kilometerersättning och parkeringsavgifterna.

I så fall ersätts 0,25 euro/ kilometer då man färdas i egen bil. Om minst två personer som ska delta i samma utbildning reser i samma bil är ersättningen 0,43 euro/ km. Parkeringsavgifterna ersätts också mot kvitto.

INFORMELLA DISKUSSIONER VIKTIGA

– Utbildningar över nätet är bra, men de kan aldrig fullt ut ersätta den kontakt som uppstår när människor träffas. Informella möten och diskussioner behövs. Man kan diskutera på ett helt annat sätt än då man sitter vid en dator, säger Wessberg.

Wessberg vill poängtera att det är fullt möjligt att genomföra kurser på ett säkert sätt. Fördelen med fackets utbildningslokaler i Helsingfors är att utbildningslokal, hotel och restaurang ligger på ett väldigt kort promenadsavstånd från varandra och Industrifackets kontor i Helsingfors.

– Det betyder till exempel att kursdeltagarna inte behöver färdas i kollektivtrafiken Det är helt enkelt så att vi måste lära oss att leva med det här läget, och göra det bästaa av det.

HISTORISK KURS I ARBETARSKYDD

Coronaviruspandemin har vänt upp och ner livet för många. Den har också försatt arbetsplatserna i ett nytt läge.  Hur ska vi här på jobbet göra för att hindra spridnignen?

– Jag är nöjd över att vi nu äntligen kan erbjuda den första svenskspråkiga kursen i arbetarskydd. Den första grundkursen för arbetarskyddsfullmäktige i Industrifackets historia går av stapeln i höst.

Wessberg anser att det är på tiden.

– Risken finns att allt det viktiga arbetet med arbetarskydd och intressebavakning på jobbet blir på efterkälken om inte de förtroendevalda får den utbildning som de har rätt till. Och naturligtvis också medlemmarna på arbetsplatserna untom i landet.

I en färsk kartläggning från fackcentralen FFC visar att  för arbetarskyddsfullmäktigena blev coronavirusr nästan en huvudsyssla under flera veckor. Förbryllande, overkligt – bland annat med dessa ord beskriver arbetarskyddsfullmäktigena hur det kändes i våras.

– Jag tror att det finns ett behov på arbetsplatserna att prata om och jämföra de olika sätten som man hanterat coronaläget och de utmaningar som ligger framför oss, säger Wessberg.

Det samma gäller även för förtroedemannakursen som också kommer att ordnas under våren 2021 – efter att valen på arbetsplatserna står klara efter årsskiftet.

– Arbetsgivarna driver allt fler frågor till lokala förhandlingar. För dem är det ju lättare att få sin vilja igenom, om förtroendemannen inte har en tillräcklig utbildning bakom sig. Därför är det också viktigt att utbildnignen funkar, säger Wessberg.

Industrifackets svenskspråkiga kurskalender hittar du här.