Fackavdelningarnas uppdaterade webbadresser

På industriförbundets webbplats finns en förteckning över fackavdelningar, som också innehåller fackavdelningarnas webbadresser. För att adresserna ska vara aktuella, önskar vi nu att avdelningarna kontrollerar att adressen i förteckningen är korrekt.

Vänligen använd er av responsblanketten för att meddela den nya webbadressen, om den som nu finns på Industrifackets webbsidor inte är korrekt. Här hittar du responsblanketten.