Industrifackets ordförande Riku Aalto: Skogsindustrin tog ett besynnerligt beslut

Industrifacket anser att beslutet som arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin rf. fattat om att inte ingå nationella kollektivavtal är ett led i en beklaglig utveckling. Skogsindustrin beslut om att ensidigt lösgöra sig kom som en överraskning trots att man kunnat skönja tecken på en sådan utveckling redan under en längre tid.

– Det är väldigt beklagligt att Skogsindustrin rf. går på en väg som leder mot att förgöra den finländska arbetsmarknaden. Det här fungerande systemet har fört med sig att vår arbetsmarknad är stabil och det finns en förutsägbarhet i den, och gör det fortfarande, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Aalto anser att Skogsindustrin rf. nu igen tar ett steg för att omkullkasta den finländska modellen för arbetsmarknaden, som innehåller mycket annat än bara avtal om anställningsvillkoren.

– Bland annat hela vårt pensionssystem och avtalen om det hänger ihop med det här. Man kan väl fråga sig vad som kommer att hända med de här gemensamma bygget i fortsättningen, säger Aalto.

Skogsindustrin motiverar sitt beslut främst med att man inte utvecklat förhandlingssystemet i deras avtalsbranscher i en riktning mot fler lokala och företagsvisa avtal. Industrifackets ordförande anser att arbetsgivarnas tolkning av läget är märklig.

– Lokala avtal är redan vardag i våra branscher inom skogsindustrin. Men om arbetsgivarna vill ha det så här så är vi förberedda på att ytterligare flytta över avtalsverksamheten ner på arbetsplatsnivå. Då lyder frågan om det på något sätt blir lättare att göra avtal då förhandlingarna sker i företagen, säger Aalto.

I Industrifacket tror man att Skogsindustrins beslut ger facket goda förutsättningar för att höja organiseringsgraden på arbetsplatserna inom skogs- och trävarubranscherna.

– Det blir väldigt tydligt hur viktigt facklig organisering är. Jag kan intyga att vi inte kommer att lämna våra medlemmar ensamma. Tvärtom. Vi kommer att bevaka deras intressen.

Runt 10 000 arbetstagare i Finland jobbar inom branscher där Skogsindustrin rf. och Industrifacket förhandlat fram kollektivavtal. Det gäller bland annat sågverk, fanerfabriker och snickeriindustri.