Kassafusionen mellan tre förbund avbryts

Förberedelserna för en fusion av tre arbetslöshetskassor avbryts. Industriarbetarnas arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena och Byggbranschens arbetslöshetskassa inledde förberedelserna inför en samgång i augusti.

Under förberedelserna har det blivit tydligt att parternas synsätt i det här skedet ligger fortfarande så långt från varandra att en fusion av kassorna inte lyckas inom ramen för den tidtabell som kassorna lade fram i augusti.

Industriarbetarnas arbetslöshetskassa och Byggbranschens arbetslöshetskassa går ändå vidare med fusionsplanerna i enlighet med den ursprungliga tidtabellen.

Det betyder i praktiken att en ny arbetslöshetskassa kan inleda sin verksamhet i början av år 2022.

Info: Irene Niskanen, direktör vid Industriarbetarnas arbetslöshetskassa, tel. 040 860 1637