Industrifackets studentstipendium söktes åter flitigt

Industrifacket delar ut stipendier till ett värde av 500 euro till sina studentmedlemmar två gånger om året. I höstens ansökningsrunda inkom rekordmånga 507 stipendieansökningar.

Tuomas Suihkonen, som samordnar stipendieansökningarna vid Industrifacket, är mycket nöjd med antalet ansökningar.

– Antalet stiger bekvämt. Vi fick igen ytterligare ett par hundra ansökningar jämfört med vårens ansökningsrunda. Industrifackets stipendium är alltmer känt i läroanstalter, vilket är en stor sak.

Suihkonen tror att den underlättade ansökningsprocessen har återspeglats i antalet ansökningar.

– Vi ändrade ansökningsprocessen för att vara lite mer lättfattlig. Stipendieansökningarna vi fick var utmärkta. Även i framtiden är det värt att investera i en bra ansökan och att berätta mera om sin egen verksamhet. Om stipendiet inte träffade rätt den här gången, kan du ansöka igen under våren, tipsar Suihkonen.

Stipendiet tilldelades 59 studenter

Denna höst delades stipendiet ut till Industrifackets 59 studentmedlemmar.

I fördelningen av stipendier beaktas regionalitet och uppdelningen i sektorer, så att stipendier ges till ungdomar som studerar inom olika branscher inom Industrifacket och i olika delar av Finland.

– I framtiden kommer vi att fortsätta att besöka utbildningsinstitutioner och även berätta för ungdomar om stipendiet. Stipendiet kan sökas av Industrifackets alla studentmedlemmar.

Suihkonen vill påminna om att stipendiet syftar till att uppmuntra och stötta aktiva unga.  Det är också viktigt att uppskatta sin egen bransch.

-Kom ihåg att vara stolt över ditt eget yrke och din egen yrkeskompetens. Redan under studietiden lönar det sig definitivt att vara medlem i Industrifacket. Så säkerställer att man bra kollektivavtal för branscherna. Industrifacket tar hand om sina medlemmar.

Gå med i Industrifackets ungdomsverksamhet

Våren 2021 planeras både välbekanta såväl som nya ungdomsevenemang. Av evenemangen nämner Suihkonen Teollisuus meeting-kurserna i olika områden, Industrifackets medlemskryssning och förfest, Ungdomsdagarna, tävlingen Taitaja i Uleåborg och tredagarskursen på Murikka-institutet.

– Vi följer naturligtvis utvecklingen av coronavirussituationen. Vi överväger också alternativa metoder för genomförande, om evenemangen inte kan arrangeras enligt den ursprungliga planen. Jag hoppas att se dig och så många andra som möjligt snart igen!

Stipendiemottagarna hösten 2020

Nästa gång du söka Industrifackets stipendium våren 2021.