Industrifacket: Fler än varannan arbetstagare omfattas av lokala avtal

Mer än hälften av arbetstagarna i branschen arbetar med lokala avtal som gjorts upp av Industrifackets förtroendemän, visar en undersökning som gjorts bland förtroendemän för arbetsplatser inom Industrifackets teknologibranscher.

På 37,3 procent av arbetsplatserna, fler än var tredje arbetsplats, har man gjort upp eller är i färd med att göra lokala avtal om löneförhöjningarna för i år.

Ofta handlar det om storföretag vilket förklarar varför antalet anställda är stort i jämförelse.

På 62,7 procent av arbetsplatserna genomförs löneförhöjningarna enligt den så kallade stupstocken (perälauta), det vill säga den nivå som kollektivavtalet förutsätter i fall man inte på arbetsplatsen gjort egna avtal gällande löneuppgörelsen. Det kommer fram i en enkät Industrifacket låtit göra bland förtroendemännen i teknologibranscherna.

Fokus i enkäten låg på löner och löneförhandlingar. Enkäten besvarades av 606 förtroendemän av 1108 tillfrågade.

Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin r.f kom för ett drygt år sedan överens om att löneförhöjningarna för den tvååriga avtalsperiodens andra år förhandla lokalt på arbetsplatserna.

I fall man inte kommer fram till ett avtal på arbetsplatsen kommer lönerna då att höjas enligt modellen 1,4 procent i allmän lönehöjning och en lokal företagsvis pott på 0,6 procent.

Resultatet i enkäten visar att man på 83 procent av arbetsplatserna landat på lönelyft på två procent.

För tio procent av de anställda har man avtalat om större löneförhöjningar än så. För sju procent av de anställda stannar löneförhöjningarna under två procent.

På väldigt få arbetsplatser (0,2 procent) har man gjort avtal som inte innehåller någon löneförhöjning.

–  Arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin har talat om löneförhandlingarna som någon typ av test för lokala avtal. Hoppas resultat duger för dem också. Man har kommit fram till sådana här lösningar i företagen och det är nog inte direkt någon överraskning, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

–  Det är lätt att hålla med personalchefen på Valmet Automotive, där man anställt flera hundra personer i år: trots att det alltid finns något som skulle kunna funka bättre så finns det inte några stora problem i vårt system med lokala avtal, säger Aalto.