Du under 25 år: Kom ihåg att ansöka om studieplatser

Om du inte fyllt 25 år och inte har en yrkesexamen, kan du inte få arbetslöshetsförmån, om du inte har ansökt om deltagande i studier. Förutsättningen är att utbildningen ska inledas följande höst.

En ung person kan få arbetslöshetsförmån om hen inte har ansökt om minst två studieplatser. Utbildningen måste inte ingå i den gemensamma ansökan, men den ska leda till en examen.

En ung person får inte rätt till arbetslöshetsförmåner innan hen fyllt 25 år, har avlagt en examen eller deltar i exempelvis sysselsättningsfrämjande service minst 21 kalenderveckor.

Läs mer: Industriarbetarnas arbetslöshetskassa