FFC: Undantagen gällande skyddsdel och rörlighetsunderstöd förlängs till slutet av juni

Undantagsbestämmelserna inom utkomstskyddet för arbetslösa, som har införts på grund av coronavirussituationen, förlängs så att de är i kraft till slutet av juni.

Förhöjningen av arbetslöshetsförmånens skyddsdel från 300 euro till 500 euro i månaden förblir i kraft till den 30 juni 2021. Skyddsdelen är det belopp som arbetssökande får tjäna utan att det påverkar storleken på arbetslöshetsförmånen.

Också den tillfälliga lindringen av villkoren för rörlighetsunderstödet fortsätter till slutet av juni. Understödet kan beviljas personer som har rätt till arbetslöshetsskydd och som tar emot jobb långt hemifrån eller som flyttar motsvarande sträcka på grund av jobb. Under coronapandemin är gränsen för att kunna få understödet, också när det gäller heltidsjobb, en daglig arbetsresa på mer än två timmar. Före pandemin var gränsen tre timmar när det gäller heltidsjobb.

Undantagen som underlättar utbetalningen av arbetslöshetsskydd förblir likaså i kraft till slutet av juni 2021. Arbetslöshetskassorna och FPA kan betala en del av arbetslöshetsförmånen för högst sex månader i förskott åt sökande, innan de fattar beslut. Tidigare har stöd kunnat betalas i förskott för två månader. De som ansöker om förmån måste ändå ansöka separat för varje period.

Därtill förlängs också undantaget som gäller beräkningen av den jämkade arbetslöshetsförmånen till den 30 juni 2021. När jämkningen görs tillämpas ingen särskild jämkningsperiod och beräknad inkomst. Också jämkningen av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan förlängs.

På samma sätt förblir den utvidgade möjligheten för företagare och frilansare att få arbetslöshetsskydd i kraft till slutet av juni 2021. Om deras arbete på heltid upphör eller om deras utkomst försvagas på grund av coronavirusepidemin, kan de ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA utan krav på att de ska avsluta sin företagsverksamhet.