FFC utredde: Mer än hälften av arbetstagarna har ingen flexibilitet i den dagliga arbetstiden

Mer än hälften (56%) av arbetstagarna har ingen möjlighet till flexibilitet i den dagliga arbetstiden. Av dem som arbetar i arbetstagaryrken har 15 procent flextid, medan 27 procent har arbetstidsbank. Det framgår av FFC:s arbetslivsbarometer som publicerades i dag.

Både välbefinnandet i arbetet och arbetsproduktiviteten påverkas av arbetstiderna och arbetstagarens inflytande över sina egna arbetstider, säger FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

– Också inom arbetstagaryrken måste man i allt större utsträckning ta i bruk arbetstidslösningar som utgår från arbetstagarnas behov. Man kan uppnå ökad flexibilitet bland annat genom att ta i bruk flextid, arbetstidsbanker, frivilligt deltidsarbete och inkluderande planering av arbetsskift.

Juha Antila
Juha Antila är utvecklingschef på FFC.

Inkluderande planering innebär att arbetstagarna inom vissa ramar kan välja skift som passar dem.

Enligt arbetslivsbarometern utför mer än en tredjedel (38%) av arbetstagarna skiftarbete. Ungefär en femtedel av dem som jobbar skift kan inte alls påverka hur arbetsskiften bestäms. Lika många (19 %) berättar att de kan påverka skiftarrangemangen i mycket stor utsträckning.

Den här gruppen har vuxit klart jämfört med för två år sedan, då endast 13 procent berättade att de i mycket stor utsträckning kan påverka hur deras arbetsskift bestäms.

– Det är glädjande att en allt större del av arbetstagarna kan påverka skiftarrangemangen i hög grad. Det visar att det också handlar om attityder. På arbetsplatserna kan man utöka arbetstagarnas rättigheter och möjligheter att påverka sina egna arbetstider – om man vill, betonar Juha Antila.

Arbetstidsflexibiliteten utgår i dagsläget långt från arbetsgivarens behov. Exempel på det här är övertidsarbete samt skiftarbete och nattarbete. Nästan en fjärdedel (23%) av arbetstagarna inom FFC:s branscher utför nattarbete antingen regelbundet eller sporadiskt.

För arbetstagaren är nattarbete mer belastande än dagarbete, både fysiskt och psykiskt, och hälften av dem som arbetar nattetid är oroade över vilka skadliga hälsoeffekter jobbet kan medföra.

Viljan att jobba mindre ökar med åldern

Oftast är det arbetstagare i åldern 50–60 år som vill minska sitt arbete. Hela 17 procent av arbetstagarna i den här åldersgruppen vill jobba mindre, även om det skulle innebära att de på motsvarande sätt får lägre lön.

– Arbetstagarnas möjligheter att jobba deltid måste förbättras. Det skulle ha en positiv inverkan på arbetshälsan hos i synnerhet äldre arbetstagare. Genom att utöka möjligheterna till frivilligt deltidsarbete kan man också förbättra sysselsättningen, om man samtidigt låter nya arbetstagare utföra det här arbetet, säger Juha Antila.

Läs mer om FFC:s arbetslivsbarometer

Läs också: Utredare anser att lokala avtal bäst kan utvecklas genom kollektivavtalen – FFC är av samma åsikt

FFC är besviken över att motparten vill försvaga ett fungerande system – ”Varför vill arbetsgivaren påverka vem som representerar arbetstagarna i förhandlingarna?”