Industrifackets ordförande Riku Aalto: Teknologiindustrin tar nu ett språng ut i det okända

Industrifackets ordförande Riku Aalto anser att branschorganisationen Teknologiindustri rf. beslut om att införa en ny verksamhetsmodell ska ses som ett angrepp på de allmänbindande kollektivavtalen.

– Det verkar som om arbetsgivarna tänker så at tom de delar in sitt gäng i getter och får så kan de med samma diktera hur det går med de allmänbindande kollektivavtalen. Det är svårt att hitta något spår av att ”utveckla avtalsverksamheten” i det här om man inte förstås avser arbetsgivarnas ökade rätt till att diktera villkoren, säger Aalto.

Teknologiindustrin rf. meddelade på torsdagen att förbundet inte längre kommer att ingå några rikstäckande kollektivavtal. I stället kommer ett nytt förbund att ta över från och med augusti, heter det. Kollektivavtalet mellan Industrifacket och Teknologiindustrin rf. löper ut november.

– Tänker de nu i arbetsgivarborgen att de på två månader i höst kommer att förhandla fram 1 600 företagsvisa avtal i branschen? Det blir nog ett tufft jobb. Då kommer vi inte att förhandla med Teknologiindustrin, som inte längre förhandlar om avtal, utan direkt med företagen, säger Aalto.

Industrifackets styrelse samlas på fredagen för att behandla det aktuella läget på arbetsmarknaden. De avtal som gjorts upp mellan före detta Metallarbetarförbundet och Teknologiindustrin har utgjort en modell för andra branscher. I festtal lovsjungs de avtalen ofta för hur väl de fungerar och skapar spelrum för företagen.

– Nu tar arbetsgivarförbundet ett kliv ut i mörkret där man bara måste gissa hurdana följder deras beslut kommer att få. Samtidigt bär de också ansvaret för konsekvenserna. det lönar sig att komma ihåg att när det gäller företagsvisa avtal så förhandlar man om arbetsfreden också lokalt på arbetsplatsen.

–  Det återstår att se om det här upplägget skapar en likadan förutsägbarhet som det nuvarande systemet, säger Aalto.