Meddela Industrifacket om din kandidatur i kommunalvalet fr.o.m. 14.5

Industrifacket publicerar på sin webbplats kandidatuppgifterna för alla medlemmar i industrifacket som ställer upp i kommunalvalet förutsatt att de meddelat sina  personuppgifter.

Du kan meddela dina uppgifter från och med den 14 maj. Vänligen ange alla uppgifter som frågas på en gång. Om du till exempel inte har en weebplats eller konton på vissa sociala medier behöver du inte fylla i de luckorna.

Facket kontrollerar medlemskapsuppgifterna för dem som meddelat sina kandidatuppgifter.

Målet är att offentliggöra kandidatuppgifterna så snabbt som möjligt, det vill säga följande arbetsdag efter att uppgifterna har lämnats in.

I blanketten frågas följande uppgifter:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Kommun
 • Parti eller grupp (om du är en obunden kandidat, vänligen ange även detta)
 • Kandidatnummer
 • Yrke
 • Eventuella förtroendeuppdrag
 • Webbplats
 • Facebooksida eller -profil
 • Twitterkonto
 • Instagramkonto
 • Bild