FFC:s styrelse: Samarbete eller splittring? Valet är arbetsgivarnas

Splittringen av kollektivavtalsförhandlingarna utgör ett hot mot arbetstagarnas anställningsvillkor, men också mot arbetsfreden.

De stora arbetsgivarförbundens ensidiga besked om ändringar i kollektivavtalssystemet ökar osäkerheten samtidigt som ekonomin för såväl enskilda människor som för Finland borde inleda ett uppsving efter coronaepidemin.

Arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin har försäkrat att den inte är ute efter att försämra anställningsvillkoren. Den omorganiserar ändå sin verksamhet så att de företag som fortfarande vill ingå kollektivavtal blir medlemmar i en ny arbetsgivarförening. Först på hösten klarnar det hur många företag som ansluter sig till den nya organisationen och om branschen får ett kollektivavtal som blir allmänt bindande, så att samma miniminivå på anställningsvillkoren gäller alla arbetstagare i branschen.

– Det är en beklaglig riktning som arbetsgivarorganisationerna har gett sig in på. Den strider mot det faktum att näringslivet alltid har efterlyst förutsägbarhet och stabilitet. Erfarenheten har ändå visat att arbetslivet utvecklas av de parter som känner det bäst, alltså representanterna för företag och arbetstagare, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Det handlar inte om någon liten förändring, för inom skogs- och teknologiindustrin berörs nästan en halv miljon finländska löntagare av förändringarna. Om man ska avtala om anställningsvillkoren genom kollektivavtal på företagsnivå, borde man ingå rejält över 1500 avtal.

– Det skulle vara ansvarsfullt av arbetsgivarna att så snabbt som möjligt uppge att de kommer att ansluta sig till det nya arbetsgivarförbundet. Bevarandet av kollektivavtalens allmänt bindande verkan är grunden för stabiliteten på arbetsmarknaden. Det skulle också vara en signal om att arbetsgivarna inte strävar efter att försämra anställningsvillkoren för någon genom reformen, konstaterar Eloranta.

FFC:s styrelse vill fortfarande lita på att arbetsgivarna är ansvarstagande. Centralorganisationen står enad när den förbereder sig inför höstens avtalsrörelse. Den kommer att bevaka medlemmarnas intressen oberoende av om arbetsgivarna tänker förhandla på företags- eller förbundsnivå. Arbetsfreden under slutet av året hänger dock på en skör tråd.

– Vi förbereder oss omsorgsfullt för avtalsrörelsen. Tillsammans garanterar vi skäliga anställningsvillkor och en lön som det går att leva på. Medlemmarna lämnas inte ensamma och vid behov försvarar vi dem genom kollektiv styrka.

Vad händer med avtalandet? FFC ordnar ett webbinarium som är öppet för alla onsdag 14.4. kl. 19.30

Onsdagen den 14 april kl. 19.30–20.30 ordnar FFC ett webbinarium via Youtube på Youtube (på finska). Webbinariet är öppet för alla och det krävs ingen förhandsanmälan, men via länken kan du redan nu beställa en påminnelse om webbinariet.

I studion diskuterar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta samt förbundsordförandena Riku Aalto (Industrifacket), Annika Rönni-Sällinen (Servicefacket PAM) och Petri Vanhala (Pappersförbundet).