Ny arbetslöshetskassa blir till i juni – A-kassan finns till för alla löntagare

Styrelserna för Industrins arbetslöshetskassa, Byggbranschens arbetslöshetskassa och arbetslöshetskassan Finka har idag godkänt ett avtal om fusion.

Förslag till namn för kassan är Avoin työttömyyskassa, eller A-kassa i förkortad form på finska och svenska.

Precis som namnet säger är kassan öppen för löntagare i alla branscher. Grundandet av den nya kassan står klart i juni då de beslutsfattande organen för de tre arbetslöshetskassorna var för sig fastställer fusionsbeslutet.

Medlemmarna i Industrins arbetslöshetskassa, Byggkassan och Finka övergår automatiskt till den nya arbetslöshetskassan.

Utgångsläget är att den nya arbetslöshetskassan ska vara sakkunnig och kundvänlig arbetslöshetskassa för löntagare i olika branscher.

– Målet är att vi ska erbjuda den bästa möjliga servicen för medlemmarna i alla situationer i arbetslivet, säger Jan Peltonen, kassachef för Byggbranschens arbetslöshetskassa.

Bredare axlar ger bättre service

En större arbetslöshetskassa gör det möjligt att ytterligare utveckla utbudet av service.

– En ny stor kassa skapar bättre förutsättningar för att kontinuerligt utveckla verksamheten och för medlemmarna innebär det snabbare service och mer omfattande service. A-kassan är en också en aktör med stabil ekonomi, säger Irene Niskanen, kassachef för Industrins arbetslöshetskassa.

Det finns ett behov av en öppen arbetslöshetskassa eftersom arbetslivet hela tiden blir allt mer splittrat och människor i en allt högre grad arbetar i olika branscher under sin arbetskarriär.

– En arbetslöshetskassa som inte är branschbunden kan bäst svara på de utmaningar som finns idag, säger Antti Murto, kassachef för Finka.

Det kommer inledningsvis att finnas runt 190 000 medlemmar i den nya arbetslöshetskassan. Ifjol hörde omkring 135 000 människor till Industrins arbetslöshetskassa, 45 000 till Byggkassan och drygt 18 000 till Finka. Kassorna betalade ut sammanlagt 421 miljoner euro år 2020.

A-kassan kommer att införa en fast månadsavgift i euro i stället för en medlemsavgift som räknas i procenttal av inkomsten. Summan kommer att fastställas i ett senare skede.

– Vi utgår från att medlemsavgiften kommer att ligga på en mycket konkurrenskraftig nivå, säger Irene Niskanen.

De 140 anställda som i nuläget jobbar för Industrins arbetslöshetskassa, Byggkassan och Finka går över till den nya arbetslöshetskassan.