UPM Plywood inleder förhandlingar om kollektivavtal

UPM Plywood inleder förhandlingar om ett kollektivavtal för branschen i början av maj. Det nuvarande kollektivavtalet gäller fram till 31.12.2021. Förhandlingsparterna vill ge rikligt med tid för förhandlingarna eftersom förhandlingsläget är nytt för samtliga parter.

Arbetsgivaren företräds i förhandlingarna av ledningen för UPM Plywood medan arbetstagarna representeras av Industrifacket och förtroendemännen för fabrikerna i Finland.

Genom det försäkrar man sig om att de lokala behoven och personalgruppernas perspektiv beaktas. Parterna har kommit överens om att informera om resultatet då man slutfört förhandlingarna.