First step-kurser i Murikka i augusti

På de populära First step-kurserna går deltagarna igenom aktuella frågor och motionerar tillsammans. Kurserna riktar sig främst till medlemmar som tidigare inte har deltagit i Murikkas kurser. En kursdeltagare behöver inte ha ett förtroendeuppdrag i en fackavdelning eller på en arbetsplats, det räcker att deltagaren är intresserad av de frågor som behandlas på kursen. Varala Idrottsinstitut ansvarar för motionsdelen på kurserna.

First step – arbetslivets spelregler och motionens glädje 9–13.8.

 • Vi bekantar oss med den anställdas rättigheter, skyldigheter och möjligheter till inflytande.
 • Vi behandlar kostens, motionens och återhämtningens betydelse.
 • Anmäl dig här.

First step – arbetarskydd och hälsa 9–13.8.

 • Vi bekantar oss med fackets verksamhet och diskuterar betydelsen av organisering.
 • Vi bekantar oss med arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen och funderar på anställningsförmågans inverkan på samarbetet.
 • Vi behandlar kostens, motionens och återhämtningens betydelse.
 • Anmäl dig här.

First step – att arbeta tillsammans och motionens glädje 9–13.8.

 • Tillsammans diskuterar vi fackföreningsrörelsens sinnebilder.
 • Vi funderar på hur man enkelt kan gå med i fackavdelningens verksamhet.
 • Varje dag njuter vi att en ledd motionsstund.
 • Anmäl dig här.

First step-kurserna hålls på finska.