Glad första maj! En hälsning från ordförande Riku Aalto

Vänner!

Vi har verkligen ett egendomligt år bakom oss. Vi är inne på det andra coronaåret, men som tur kan vi redan se ljuset. För andra gången firar vi 1 maj i en kanske aningen lugnare stämning än vanligt. Nu måste vi hålla ut en stund till för att vi ska få ett ordentligt grepp om den här sjukdomen.

Första maj är arbetets och arbetarnas fest och vi måste prata om arbete och utkomst på flera nivåer. Ni kommer säkert väl ihåg hur minimala löneförhöjningar arbetsgivarna ansåg att man hade råd med under den förra avtalsrörelsen. Eller egentligen hade man inte råd med någon löneförhöjning alls. Det skulle ha förstört konkurrenskraften för gott.

Coronapandemin verkar ha fört med sig olika problem i olika branscher, men på det stora hela verkar det som om vi klarat oss rätt så bra. Speciellt om man jämför med många andra europeiska länder. Våra avtal äventyrade inte konkurrenskraften – tvärtom. Arbetsgivarnas prat stämmer inte överens med verkligheten.

Visst har vi också hört beklagliga nyheter från industrin. Koncerner som går bra har beslutat att stänga ner enheter då vinsterna tydligen inte varit tillräckliga. Samtidigt har vi också fått höra om omfattande investeringar. Finland är alltså fortsättningsvis ett bra land för industriell verksamhet.

Arbetsgivarlägret har ändå släppt två bomber på oss – en på hösten och en under våren. Man vill snabbt gå över till företagsspecifika avtal. De här beslutet orsakar mycket osäkerhet. Vad besluten i verkligheten innebär är ändå tills vidare höljt i dunkel. Det som är klart är att Industrifacket även i fortsättningen försvarar sina medlemmar och förhandlar fram avtal om anställningsvillkor.

Vänner!

På första maj är det lämpligt att tala lite om politik. Centern hade redan på Paavo Väyrynens tid som vana att försöka sno åt sig högtiden. Jag vet inte om centern den här gången också hade samma planer då partiet ställde till med en riktig cirkus inför 1. maj. Samlingspartiet i sin tur kan ha klåpat till det rent av misstag.

Det är bra nerverna höll för ansvarstagande krafterna i regeringen. Vi är inte nöjda med alla beslut som kom ur förhandlingarna om rambudgeten, men vi kan leva med dem.

Vänner, kamrater!

De politiska besluten kan man påverka genom att rösta i val. I juni har vi igen en bra chans att göra det. I väntan på det: glad första maj till alla!