Industrifackets fullmäktige: Förbundet förhandlar om kollektivavtal – fackavdelningarna gör inte upp företagsvisa avtal

Industrifackets fullmäktige bestämde 21.6.2021 att ändra på modellstadgorna för fackavdelningarna. Avsikten är att göra ansvarsfördelningen mellan förbundet och fackavdelningen under kollektivavtalsförhandlingarna tydligare.

Industrifacket förhandlar om arbetsvillkoren och ingår kollektivavtalen. Fackavdelningarna kan ingå lokala avtal som följer och utgår från kollektivavtalet. Industrifacket betonar sin roll som avtalspartner, vilket också ursprungligen varit andan i modellstadgarna för fackavdelningarna.

Orsaken till en uppdatering av reglerna för fackavdelningarna är de förändringar som arbetsgivarförbunden gått in för på arbetsmarknaden. Genom regeländringen skyddar man också förtroendemännens ställning på arbetsplatserna.

– Nu gäller det att hålla huvudet kallt. Det är bara genom ordentliga allmänbindande kollektivavtal som vi kan se till att arbetstagarnas ärenden blir väl skötta. Vi har redan hört skrämmande åsikter från arbetsgivarhåll speciellt inom skogsindustrin, sade Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Mötet slutförs i Vanda 12–13 augusti.